Skip to content
Vårt samhällsansvar

Conapto är en ledande leverantör av innovativa co-location lösningar och kostnadseffektiva och högpresterande access till carrier networks och molntjänster. Våra datacenters är utformade för att ge våra kunder möjlighet att utnyttja den senaste tekniken och samtidigt minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Miljövänlig drift
För att reducera CO2-avtrycket är alla våra datacenters till 100% uppkopplade med vindkraftsel. Vi har även som målsättning att uteslutande använda miljöklassade bilar i vår verksamhet och den långsiktiga visionen är att ersätta så många fordon som möjligt med rena el och hybridbilar. Vi jobbar dessutom aktivt med att försöka dra nytta av återvunnet kontorsmaterial i vår administrativa verksamhet och att varje år minska vår totala påverkan på miljön.

Produkter och tjänster
Vår målsättning är att alltid erbjuda innovativa plattformar som gör det möjligt för företag att minska sin energiförbrukning och företagens anställda att minska sin miljöpåverkan. Våra lösningar kring co-location och effektiv kommunikation till nätverk och molntjänster ger företag tillgång till tjänster med hög prestanda och effektivitet, samtidigt som de ökar möjligheten att samarbeta mobilt och minska resandet vilket totalt sett ger en hållbar och mer miljövänlig arbetsplats.

Våra medarbetare
På Conapto är vi mycket stolta över våra medarbetare och engagerar oss aktivt för att hela tiden förbättra både arbetsklimat, medarbetarnas nöjdhet samt kompetens. Vi uppmuntrar varje medarbetares färdigheter och strävar efter att skapa en arbetsplats med mångfald. Det är vår övertygelse att medarbetare med olika bakgrund, intressen och personligheter bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet.

Vi stöder och respekterar skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer. Vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top