Skip to content
Energipolicy

Conapto erbjuder säkra, energieffektiva och kostnadseffektiva colocationanläggningar för din fysiska hårdvara samt marknadsledande access till molnet. Conapto skall alltid uppfylla lagar och bindande krav. Conaptos VD, ledningsgrupp och alla anställda skall känna sitt legala och moraliska ansvar för att följa de lagar, regler och rutiner som Conapto har satt upp för sitt energiarbete. 

Energipolicyn skall kommuniceras till samtliga anställda, våra kunder och leverantörer samt vara tillgänglig för allmänheten. Genom regelbundna möten skall personalen informeras om regler, rutiner samt våra energimål och uppfyllelse av dessa. 

Energianvändning
I Verksamheten förbrukas energi huvudsakligen för drift av datahallar med utrustning. Conapto arbetar aktivt med att uppfylla sina energimål och arbetar kontinuerligt med att effektivisera energiförbrukningen i sin verksamhet. 

Inköp
Conaptos leverantörer skall bedömas utifrån sitt energiarbete. Vid inköp av produkter och förbrukningsvaror ska energiprestanda vara en parameter. 

Conaptos kontaktinformation
För frågor angående vår policy, kontakta Conapto via uppgifterna nedan.

Telefonnummer: 08-666 32 00
Mejladress: info@conapto.se

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top