Skip to content
Vi är Conapto

Om oss

Conapto AB lanserades 1 oktober 2018 som ett resultat av ett förvärv av Sungard Availability Services svenska verksamhet. Conapto har huvudkontor i Stockholm samt fyra moderna datacenter (norra, södra och centrala Stockholm). Företaget erbjuder säkra, kostnadseffektiva colocation-anläggningar med fokus på hållbarhet, för din fysiska hårdvara samt marknadsledande access till molnet.

Sedan 2021 ägs Conapto av Marguerite II, en paneuropeisk infrastrukturfond på 745 miljoner euro som främst riktar sig till greenfield-investeringar i förnybara energikällor, energi, transport och digital infrastruktur i de 27 EU-länderna och föranslutningsländerna.

Vår vision

Kundupplevelser i världsklass gör oss till förstahandsvalet!

Vår affärsidé

Conapto erbjuder säker, hållbar och flexibel datacenter colocation samt uppkopplingen till molnet som behövs för att företag och driftleverantörer skall kunna producera digitala tjänster i en skalbar hybrid IT-miljö.

Hur vi arbetar

Vårt förhållningssätt
till vår omgivning

Vår värdegrund

Filosifi_icons_G_4

Initiativ

Vi är kreativa och driver ständig förbättring. Vi skapar moderna, flexibla lösningar. Vi har ett proaktivt förhållningssätt och vi prioriterar uppgifter som tar oss till mål och vision.

Filosifi_icons_G_5

Lyhördhet

Vi respekterar andras åsikter och uppfattningar samt är flexibla och kundfokuserade.

Filosifi_icons_G_6

Ägarskap

Vi tar ansvar för varandra, vår miljö och våra kunder. Vi ger ansvariga tydligt mandat samt resurser att utföra uppgiften på bästa sätt.

Filosifi_icons_G_7

Gemenskap

Vi skapar en inkluderande atmosfär, är ett lag där vi samarbetar och uppskattar allas åsikter som jämlikar.

Vårt unika
kunderbjudande

Lokalt alternativ med medarbetare på plats i Stockholm.

Tre (snart fyra) sammankopplade datacenter som tillsammans erbjuder unik redundans.

Privat uppkoppling till publika molntjänster.

100% upptid på ström och kyla sedan 2000.

Modern affärsmodell med flexibla villkor utan bindningstid.

Välkommen till Conapto
– det här är vi!

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top