Skip to content
VD-ordet

Några ord från vår VD

De globala molntjänstleverantörernas investeringar i teknologi är överlägsna alla andra i IT-ekosystemet, vilket gör att teknikutveckling inte längre har lika stor betydelse som konkurrensmedel. De globala molntjänstleverantörerna har, på sätt och vis, demokratiserat tillgången till den bästa tekniken. Alla företag i världen, oavsett storlek, geografi eller bransch, har samma förutsättningar.

Företag använder idag SaaS (Software as a Service). Leverantörer producerar och säljer programvara som tjänst, vilket innebär att kunden inte själv äger hårdvaran eller programvaran. Många bolag står på tröskeln till att vidareutveckla sin IT-portfölj genom att ersätta delar av sin egen IT med publika molntjänster. Utmaningar på vägen dit är att identifiera ett ekosystem där sortimentet finns samlat, IT-miljön levererar utan avbrott, prestandan är hög och svarstiderna korta. Och inte minst tackla inlåsningar i långa kontrakt som idag är standard.

Conaptos ambition är att underlätta förflyttning till molnet. Vi förenklar för företag som ser fördelar med massproducerad IT att ta första steget mot molnet, i strävan att accelerera tillväxt och öka konkurrenskraften. Vi erbjuder en trampolin till molnet. Vår målgrupp är enterprisebolag, IT-driftsleverantörer samt operatörer vars fokus ligger på leveransen av digitala tjänster i en hybrid IT-miljö.

Med två toppmoderna datacenter i Stockholm, en lång historik av helt avbrottsfri drift samt ett mycket kompetent och rutinerat team är vi det helsvenska alternativet på en annars väldigt globaliserad marknad. Vi har skapat en plattform där våra kunder, snabbt och enkelt, kan utöka andelen molntjänster och SaaS i sin IT-miljö. Du kan fritt välja operatör för uppkoppling mot omvärlden och genom att placera er IT hos oss får du säker access till globala molnfabriker med hög prestanda. Detta gör ert datacenter till plattformen som tar er till molnet.

Utifrån en gemensam värdegrund, en tydlig målbild samt långsiktiga kundrelationer bygger vi ett framgångsrikt tjänsteföretag. Conapto har en hög andel nöjda kunder, enligt kundundersökningar som genomförts under de senaste åtta åren. Det är ett resultat av våra medarbetares engagemang, initiativförmåga, kompetens och strävan att skapa en kundupplevelse i världsklass.

 

Håkan Björklund
VD Conapto

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top