Skip to content
Kvalitetspolicy

Conapto erbjuder säkra, kostnadseffektiva och CO2 transparenta colocationanläggningar för din fysiska hårdvara samt marknadsledande access till molnet. Conapto har utvecklat denna kvalitetspolicy för att alla kunder och anställda skall ha en klar förståelse för vad som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete och för att hjälpa till att uppnå vår vision:

KUNDUPPLEVELSE I VÄRLDSKLASS SOM GÖR OSS TILL FÖRSTAHANDSVALET

Conapto kommer att fokusera på kvalitet genom alla sina aktiviteter för att leverera tjänster och produkter till kunden. Vi kommer att anta lämplig god praxis som leder till långvarig hög processprestanda och kundupplevelse över hela verksamheten genom en kultur och en värdegrund som genomsyras av:

Initiativ
Vi är kreativa och driver ständig förbättring. Vi skapar moderna, flexibla lösningar. Vi har ett proaktivt förhållningssätt och vi prioriterar uppgifter som tar oss till mål och vision.

Lyhördhet
Vi respekterar andras åsikter och uppfattningar samt är flexibla och kundfokuserade.

Ägarskap
Vi tar ansvar för varandra, vår miljö och våra kunder. Vi ger ansvariga tydligt mandat samt resurser att utföra uppgiften på bästa sätt.

Gemenskap
Vi skapar en inkluderande atmosfär, är ett lag där vi samarbetar och uppskattar allas åsikter som jämlikar.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top