skip to Main Content
Certifieringar

Vi eftersträvar alltid högsta kvalitet och är certifierade inom en rad områden enligt nedan:

Klimatneutralt företag

South Pole är en global pionjär inom klimatengagemang och en betrodd partner för certifieringar inom klimatneutralitet. Conapto är sedan 2020 ett stolt klimatneutralt företag.

Fossil Free Data

Fossil Free Data garanterar är att hållbarhetsarbete bedrivs på ett framgångsrikt sätt och att datacenter uppfyller strikta krav på effektiv energianvändning. Bland annat att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100% förnybar el. Certifieringen utfärdas av Node Pole.

Certificate_01_ISO9001
ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Vårt ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra kunders behov.

Certificate_03_ISO27001
ISO 27001

Denna certifiering ger oss ett strukturerat och effektivt arbetssätt i vår strävan efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarden är framtagen och verifierad av ledande experter runt om i världen.

Certificate_02_ISO14001
ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Med dessa standarder har vi skapat ett miljöledningssystem som integrerats i den befintliga verksamheten för att få en arbetsmodell för vårt ständiga förbättringsarbete.

Certificate_04_PCI_DSS
PCI DSS

Payment card industry data security standard är en standard för säkra kreditkortsbetalningar, fastställd av branschorganisationen PCI. Standarden fastställdes 2004 och är gemensam för alla ledande kreditkortsföretag.

Certificate_05_ISAE3402
ISAE 3402

International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE3402) är en internationell revisionsstandard för serviceorganisationer. En revisionsrapport enligt ISAE 3402 visar att vi har rutiner och processer som uppfyller fastställda krav på internkontroll.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top