Skip to content
Certifieringar

Vi eftersträvar alltid högsta kvalitet och är certifierade inom en rad områden enligt nedan:

CO₂-transparensmärkning

Conapto innehar GoClimates märkning för CO₂-transparens, som innebär bland annat skapande av en årlig GHG-rapport (Greenhouse Gas Protocol), där Conaptos koldioxidutsläpp ingår samt handlingsplaner och mål för att minska dem. Vi har alltid fokus på hållbarhet och arbetar med 100% transparens.

Certificate_badge_ISO_9001
ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar. Vårt ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra kunders behov.

Certificate_badge_ISO_27001
ISO 27001

Denna certifiering ger oss ett strukturerat och effektivt arbetssätt i vår strävan efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarden är framtagen och verifierad av ledande experter runt om i världen.

Certificate_badge_ISO_14001
ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Med dessa standarder har vi skapat ett miljöledningssystem som integrerats i den befintliga verksamheten för att få en arbetsmodell för vårt ständiga förbättringsarbete.

Certificate_badge_ISO_50001
ISO 50001

ISO 50001 fastställer de krav för att organisationer ska kunna strategiskt planera, införa, underhålla och förbättra sitt energiledningssystem. Syftet med detta system är att bistå organisationen att följa en strukturerad och långsiktig metodik för kontinuerlig förbättring av sin energiprestanda, vilket inkluderar att optimera energieffektiviteten, minska energianvändningen och kontrollera energikonsumtionen.

Certificate_badge_PCI_DSS
PCI DSS

Payment card industry data security standard är en standard för säkra kreditkortsbetalningar, fastställd av branschorganisationen PCI. Standarden fastställdes 2004 och är gemensam för alla ledande kreditkortsföretag.

Certificate_badges_v2_ISAE_3402
ISAE 3402

International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE3402) är en internationell revisionsstandard för serviceorganisationer. En revisionsrapport enligt ISAE 3402 visar att vi har rutiner och processer som uppfyller fastställda krav på internkontroll.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top