Skip to content
Fysisk säkerhet

Med tanke på att data blir mer och mer verksamhetskritiskt så måste det skyddas på både ett säkert och modernt sätt. På Conapto jobbar vi med skalskydd och intrångsskydd enligt ”djupförsvarsprincipen”, det innebär att man arbetar med skalskyddet i olika lager som gör att hotet måste passera flera lager som vart och ett för sig är både upptäckande och försvårande.

Detta för att skapa tid för väktare eller polis att kunna hantera hotet på plats. Djupförsvarsprincipen används bland annat för att skydda kärnkraverk och rekommenderas av Säkerhetspolisen för att skydda extra skyddsvärda objekt.

GRUNDPRINCIPER
GRUND
PRINCIPER
UPPTÄCKA ÅTGÄRDER

Här handlar det om personell eller teknisk övervakning av en anläggning. På Conapto har vi valt att jobba med en kombination av fysisk och teknisk övervakning för att det helt enkelt är den säkraste kombinationen. Ronderande vakter besöker anläggningarna med visst oregelbundet intervall och sedan ligger tyngdpunkten på teknisk övervakning. Här finns inga risker för onödigt utsättande av fara för en i många fall ensam vakt på plats samt att ett modernt övervakningssystem har inbyggda larm och alltid är aktivt, 24/7/365.

FÖRSVÅRANDE ÅTGÄRDER

Den här principen handlar om hur staket och byggnader är konstruerade för att motstå ett intrång. Här finns lite olika alternativ som man som kund kan välja på.

Stockholm 1 City ligger i ett kontorskomplex med kameraövervakning och rörelsedetektorer. I övrigt är det inpassering genom tillträdeslista, personlig tag, personlig kod, biometri samt av säkerhetspersonal bevakad sluss.

Stockholm 2 Syd har 4 meter höga staket med kameraövervakning och rörelsedetektorer. Här är hela byggnaden klassad i skyddsklass 3 (SSF 200) vilket innebär att oavsett vilken hall man står i så uppfyller man regelefterlevnad enligt skyddsklass 3. Det finns också möjlighet att installera vanliga burar eller burar i skyddsklass 3 (s.k Ferrapods). I övrigt är det inpassering genom tillträdeslista, personlig tag, personlig kod, biometri samt av säkerhetspersonal bevakad sluss.

Stockholm 3 Nord har 4 meter höga staket med kameraövervakning och rörelsedetektorer. Inne i anläggningen finns sedan hela datahallar i antingen skyddsklass 2 eller skyddsklass 3 (SSF 200) som gör att ni som kund kan välja det som passar just era krav och behov. Det finns också möjlighet att installera vanliga burar eller burar i skyddsklass 3 (s.k Ferrapods). I övrigt är det inpassering genom tillträdeslista, personlig tag, personlig kod, biometri samt av säkerhetspersonal bevakad sluss.

Stockholm 4 Syd har vakt på plats 24/7/365 samt 4 meter höga staket med kameraövervakning och rörelsedetektorer. Inne i anläggningen finns sedan hela datahallar i skyddsklass 3 (SSF 200). Det finns också möjlighet att installera vanliga burar, burar i skyddsklass 3 (s.k Ferrapods) eller hela sviter med anpassad säkerhet och access. I övrigt är det inpassering genom tillträdeslista, personlig tag, personlig kod, biometri samt slussar.

HANTERANDE ÅTGÄRDER

Principen bygger på att djupförsvaret är anpassat så att det är helt omöjligt för ett intrång att komma hela vägen in till den yta där utrustningen står innan hanterande åtgärder (polis eller väktare) är på plats för att ta hand om hotet.

HUR DJUPFÖRS-
VARSPRINCIPEN ANVÄNDS

1.
4 meter höga staket runt om hela byggnaden med kameraövervakning och rörelsedetektorer för bevakande och upptäckande åtgärder. Larmet går så fort någon obehörig försöker bryta sig in och hanterande åtgärder i form av väktare eller polis är då på väg.

2.
Byggnaden i sig är en försvårande åtgärd och är även den utrustad med kameraövervakning och larm. Se specifik information per anläggning i stycket ovan.

3.
Hallarnas utformning är försvårande åtgärd och även inne i anläggningarna finns kameraövervakning och rörelsedetektorer som larmar. Se specifik information per anläggning i stycket ovan. Djupförsvarsprincipen bygger på att hotet aldrig skall komma längre än hit innan hanterande åtgärder är på plats.

4.
Som sista åtgärd kan man som kund välja att bura in sin utrustning inne i hallen och även denna del kan då utrustas med larm och kameraövervakning. Här kan man välja mellan en vanlig bur eller en bur certifierad enligt skyddsklass 3/EN-1627 Resistance Class 4.

SUMMERING

Med ett väl utbyggt och modernt skalskydd enligt djupförsvarsprincipen kan vi hantera alla typer av intrångsförsök i tre steg; upptäckande – försvårande – hanterande.

Anläggningarna följer direktiven enligt skyddsklass 3 och EU-standarden SS-EN 50600 (vissa delar har även blivit svensk standard sept-2019). Detta ger våra kunder många olika valmöjligheter som ger den trygghet och säkerhet som just ditt datacenter behöver. Tryggt, modernt och säkert!

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top