Skip to content

Börjar ditt eget datacentret bli lite till åren och kräver det dyra investeringar? Hur klimatsmart är datacentret och ligger det i linje med företagets övergripande arbete med hållbarhet? Står du inför utmaningen att hitta kompetent personal som kan ta hand om ditt datacenter? Då är det läge att titta på en sale – leaseback modell från Conapto.

LADDA NER KUNDCASE

Ladda ner det här kundcaset om när ICA gjorde en sale-leaseback med Conapto.

LÄR DIG MER OM SALE-LEASEBACK

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att läsa mer om hur sale-leaseback fungerar och ta del av ett räkneexemepel från en av våra kunder.

VAD ÄR SALE – LEASEBACK?

SALE – LEASEBACK innebär att Conapto köper ert nuvarande datacenter och tar över driften av anläggningen. Ni hyr sedan anläggningen som en colocationaffär så länge ni vill för att vid något tillfälle, med professionell hjälp och projektledning från oss, flytta in er infrastruktur i ett av Conaptos moderna och miljövänliga datacenter.

HYRA ISTÄLLET FÖR ATT ÄGA

Med SALE – LEASEBACK har ni möjlighet att flytta kostnader från långa investeringar i CAPEX till en flexibel OPEX-modell, där ni bara betalar för det ni använder. Med vår flexibla och moderna affärsmodell slipper ni binda upp er i långa och komplexa avtal.

OPTIMERA ER ANVÄNDNING

Vår erfarenhet säger att de flesta företag som driver egna datacenter endast nyttjar 60-70% av den kapacitet man betalar för. Med en SALE – LEASEBACK tillsammans med Conapto får ni en modell där ni bara betalar för det ni använder. Här finns stora kostnadsbesparingar att hitta samtidigt som ni slipper fundera på hyresavtal, kontraktstider, renoveringar, service och underhåll.

HALVERA ER ELFÖRBRUKNING

Det är tyvärr inte helt ovanligt att äldre datacenter har en, med dagens mått mätt, dålig verkningsgrad på försörjningssystem. Äldre hallar har ofta PUE-tal på 1.6-2.0 (ratio mellan kundernas IT-last i hallen och den el som går åt till att driva hela anläggningen). Genom att flytta in i ett energieffektivt datacenter kan ni i många fall halvera er elförbrukning. Detta känns inte bara bra i plånboken utan är även väldigt bra för miljön.

ÖKADE KUNDKRAV

Kundernas krav på skalskydd, säkerhet och redundans ökar i takt med att IT blir alltmer verksamhetskritiskt. Även ur det här perspektivet kan det vara svårt och dyrt att på egen hand hänga med i utvecklingen. Med en flytt till Conapto samarbetar ni med en svensk aktör som kan erbjuda twin-site colocation för extrem redundans, skalskydd upp till skyddsklass 3 och ett perimeterskydd byggt enligt djupförsvarsprincipen med höga staket, kameraövervakning, sensorer och biometri.

INDUSTRIELL KOMPETENS

Har ni svårt att rekrytera och behålla kompetent personal som kan sköta ert datacenter? Conapto har 20 års erfarenhet av att drifta och underhålla datacenter. Våra anläggningar har haft 100% upptid på ström och kyla sedan 2000. Med en SALE – LEASEBACK kan du tryggt lämna över ansvaret på oss

BRA FÖR MILJÖN

Att successivt fasa ut och på sikt stänga ner mindre hållbara datacenter är bra för miljön. Med vår SALE – LEASEBACKMODELL kan du i lugn och ro fasa över din IT-miljö till ett hållbart och klimatsmart datacenter. Conapto är en föregångare när det gäller miljö och hållbarhet och är sedan 2019 Sveriges första klimatneutrala colocationleverantör. Våra anläggningar har drivits på 100% förnybar vindkraftsel i över 10 års tid, med ett konkurrenskraftig effektutnyttjande (PUE) 1,25-1,3. Vi samarbetar även med respektive kommun för att återvinna överskottsvärme från våra datacenter.

PROJEKTLEDNING

En av de kanske största utmaningarna vid flytt av ett datacenter är själva avetableringen av det gamla. I vår modell ingår professionell projektledning som gör att ni kan känna er trygga med att allt kommer löpa på enligt den plan som vi tillsammans sätter upp. Vi har stor erfarenhet av att leda både inflyttning och avetablering, och gör det alltid på ett hållbart sätt.

LÄR DIG MER OM SALE-LEASEBACK

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att läsa mer om hur sale-leaseback fungerar och ta del av ett räkneexemepel från en av våra kunder.

LADDA NER KUNDCASE

Ladda ner det här kundcaset om när ICA gjorde en sale-leaseback med Conapto.
Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top