skip to Main Content
Nyheter
Varför IT spelar roll för din hållbarhetsstrategi

Nästintill alla företag som har möjlighet bidrar just nu till att bromsa smittspridningen genom att uppmana sina medarbetare att jobba hemifrån. Många företag nyttjar därför sina digitala lösningar mer än vanligt och IT-miljöns pålitlighet ställs på sin spets. Men utöver en prövning i tillgänglighet kan vi även se tydligare än någonsin hur stor roll IT-driften spelar i företags övergripande hållbarhetsstrategi.

Datacenter är en storslukare av energi och i och med det en rejäl miljöbov. Det byggs ständigt nya datacenter över hela världen och som sammantagen bransch räknat har datacenterindustrin gått om flygindustrin i storlek på klimatavtryck. Men det var långt innan corona, och vi kommer sannolikt hamna i ett läge framöver där datacenter är en av de största utsläppskällorna vi har. Samtidigt ser vi allt fler företag ta ett större ansvar för sitt totala klimatavtryck och sin klimatpåverkan, men det är inte ovanligt IT-driften glöms bort som en av de mest centrala delarna att inkludera i en hållbarhetsstrategi.

Läs mer: Conapto blir Sveriges första klimatneutrala colocationleverantör

Radar Ecosystem Specialists definierar hållbarhet såhär: “Hållbarhet har inte i traditionell mening åsyftat konkreta åtgärder, utan har snarare beskrivits som ett tillstånd av balans där tillgodoseendet av dagens behov inte ska ske på bekostnad av kommande generationer. Ett resonemang som känns igen i den generella miljödebatten. Balansen ska ses som ett samspel mellan ekonomiska, sociala och miljöorienterade aspekter” Den här approachen kan tyckas konkret och tydlig när det kommer till att välja drivmedel för din verksamhets lastbilar eller att köpa in råvaror från ekologiska producenter. Men riktigt lika konkret är det inte när det kommer till IT.

Läs mer: Conapto certifieras med miljömärkningen Fossile Free Data

För att anta ett klimatsmart förhållningssätt för din IT behöver du tänka på både hårdvara, mjukvara men framförallt: drift. Att konsumera dina datamängder i ett datacenter som arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor är en hörnsten för hela din övergripande hållbarhetsstrategi.

I rapporten Hållbar IT: Påverkare och drivkrafter för en klimatsmart IT-drift får du smarta tips för hur du kan ställa om din egen IT-drift till ett klimatsmart förhållningssätt. Rapporten är producerad av Radar Ecosystem Specialists och finns för kostnadsfri nedladdning här.

Psst! Vill du själv besöka vår nya datahall? Välkommen att boka en site tour på en dag som passar dig

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top