Skip to content
Nyheter
Den snabba ökningen av datacenter i AI-eran

I dagens värld, där artificiell intelligens (AI) blomstrar och digitala behov ökar kraftigt, skjuter efterfrågan på datacenterkapacitet i höjden. När företag börjar använda AI för att utvecklas och växa, har behovet av datacenterkapacitet blivit viktigare än någonsin.

Enligt en nyligen publicerad rapport från JLL kommer efterfrågan på kapacitet över hela Europa att öka kraftigt under 2024, med betydande tillväxt i sekundära marknader. Särskilt regioner som Sydeuropa och Norden kan förvänta sig en ökning i efterfrågan på mellan 30-55 procent. Denna tillväxt visar hur viktiga framväxande marknader, som Norden, kommer att vara för att hantera det ökande behovet av datacenterkapacitet.

Norden, med stora landområden och förnybar energi, har blivit en populär plats för datacenter. Bland nordiska städer utmärker sig Stockholm som främst destination för datacenter. Stockholm är känt för sin gröna el, konkurrenskraftiga elpriser och innovativa lösningar för återanvändning av värme, vilket erbjuder en idealisk miljö för datacenterdrift.

Stockholm: En hub för innovation
Att Stockholm är attraktivt för datacenter kommer från en kombination av faktorer som passar moderna företag. Tillgången till grön el, utan de komplexiteter som Power Purchasing Agreements (PPA) innebär, säkerställer en hållbar strömförsörjning som överensstämmer med organisationers miljömål. Dessutom har Stockholm mycket konkurrenskraftiga elpriser, vilket gör det ekonomiskt attraktivt för företag som söker kostnadseffektiv colocation.

Stockholm har gott om förnybara energikällor som vind- och vattenkraft, vilket ytterligare stärker dess gröna referenser. Datacenter i Stockholm kan även använda sig av värmeåtervinning, för att kunna bidra till fjärrvärmenätet, vilket minimerar miljöpåverkan och främjar resurseffektivitet.

Detta gör Stockholm till en populär destination för colocation, eftersom den tillgodoser de olika behoven hos olika branscher. Förutom sina miljöinitiativ erbjuder Stockholm robust konnektivitet, vilket säkerställer sömlös kommunikation och datatransfer för företag som verkar i regionen.

Conapto Stockholm 4 Syd – redo för AI
Som svar på den ökande efterfrågan på datacenter i Stockholm lanserar Conapto snart sin nyaste anläggning – Stockholm 4 Syd. Detta moderna datacenter erbjuder 20 MW kapacitet med flexibel design, och är perfekt för AI-implementeringar. Förberett för högdensitet och vätskekylning, är detta datacenter idealiskt för olika behov.

En framstående egenskap hos Stockholm 4 Syd är dess fokus på hållbarhet. Drivet av 100% förnybar energi och med värmeåtervinning till fjärrvärmenätet, exemplifierar anläggningen Conaptos fokus på hållbarhet. Dessutom, med säkerhetsklass 3 på plats, kan kunder vara säkra på att datacentret är skyddat dygnet runt.

Oavsett om det gäller luftkylda eller vätskekylda installationer som överstiger 100 kW per rack, står vårt nya datacenter redo att leverera skräddarsydda lösningar för att möta kundernas olika behov. När efterfrågan på datacenterkapacitet fortsätter att öka, förblir Conapto i framkanten av innovation, vilket gör det möjligt för organisationer att utnyttja AI:s fulla potential på ett hållbart sätt.

Framtiden för colocation i Stockholm och Norden
Sammanfattningsvis, vikten av hållbar datacenter colocation ska inte överskattas när AI fortsätter att forma olika branscher. Med investeringar som strömmar in i framväxande marknader som Norden, tillsammans med framsteg inom hållbarhet och teknik, ser framtiden för datacenter ljus ut.

När organisationer strävar efter att ligga steget före i en alltmer konkurrensutsatt miljö, kommer tillgången till pålitlig datacenter colocation, redo för hög densitet, att vara avgörande.

Med Stockholm i ledningen för hållbarhet och innovation, och Conapto som driver utvecklingen av toppmoderna anläggningar som Stockholm 4 Syd, står vi inför en ny era av exceptionella datacenter.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top