skip to Main Content
Nyheter
Softronic väljer modern affärsmodell utan bindningstid

Med moderna affärsvillkor lägger Softronic grunden för en flexibel kundleverans som kan skalas upp och ner efter behov. Det är en resa man redan har påbörjat och det nya avtalet med Conapto ger nu ännu större möjligheter att nyttja behovsanpassade och flexibla tjänster, helt utan bindningstider.

Softronic hyr sedan tidigare plats för delar av sin IT-miljö hos Conapto. Detta gör att man inte behöver hantera en egen serverhall med saker som ström, kyla, miljö och den fysiska säkerheten, det tar Conapto hand om. Utmaningen har dock alltid varit långa och komplicerade avtal. I en värld där mer och mer konsumeras efter behov och kravet på flexibilitet ökar kan nu Softronic konsumera även serverhallen på ett modernt och kostnadseffektivt sätt, allt med Conaptos nya affärsmodell. Det ger full frihet, transparens och inga bindningstider.

Det här ligger helt i linje med hur vi själva resonerar kring vårt kunderbjudande. Full flexibilitet, transparenta affärsvillkor och inga långa bindningstider där förväntan är att kunna skala upp och ned under samma dag är det som kunderna efterfrågar. Lägger vi sedan till parametrar som miljö, säkerhet och att allt levereras från Stockholm och med svenskspråkig support så får vi nu precis det vi behöver från Conapto”, säger Claes Brikell, försäljningschef Softronic.

I tillägg till den nya flexibla affärsmodellen har Softronic dessutom möjlighet att, via Conapto CloudHub, erbjuda sina kunder en dedikerad uppkoppling mot publika molntjänster som Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud och IBM Cloud. Det gör att man fullt ut kan erbjuda sina kunder möjlighet att konsumera publika SaaS-tjänster på samma sätt som man sedan tidigare erbjuder sina egna tjänster så som Compliance Manager CM-1 och Vklass administrationsverktyg för skolor.

”Vår ambition är att underlätta förflyttning till molnet genom att förändra hur företag nyttjar serverhallar med tillhörande uppkoppling till publika molntjänster. Vi är helt övertygade om att dagens och framtidens kunder, precis som Softronic, vill konsumera våra tjänster efter behov. Man vill kunna skala upp och ner samt snabbt kunna anpassa sig vartefter företagets behov ändras. Vi vill erbjuda marknaden en modern och flexibel partner” säger Håkan Björklund, VD på Conapto.

Softronic blir nu första kund att applicera Conaptos flexibla avtalsformer för sin co-location och ser stora möjligheter att kunna utveckla sitt kunderbjudande än mer mot en fullt skalbar modell med hög flexibilitet.

Med nya moderna avtalsvillkor kan vi nu på allvar erbjuda våra kunder den flexibilitet och transparens som vi vet att de vill ha. Det kommer ge oss än bättre förutsättningar att leverera paketerade lösningar och tjänster som baseras helt och hållet på vad, när och hur våra kunder konsumerar sina tjänster. De ska bara betala för just det som konsumeras.” avslutar Claes Brikell.

Om Softronic

Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. De kallar det IT-partnerskap. Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsen. Läs mer på www.softronic.se

Om Conapto

Conapto erbjuder säkra, miljövänliga och kostnadseffektiva serverhallar för den fysiska hårdvaran samt marknadsledande tillgång till kommunikation och uppkoppling mot publika molntjänster såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud och IBM Cloud. Conapto har 22 anställda, huvudkontor samt två miljövänliga serverhallar i Stockholm och omsätter ca 120 MSEK.

Vill du ta emot utskick med våra senaste trendspaningar, nyheter och inbjudningar? Fyll i formuläret för att hålla dig uppdaterad.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top