Skip to content
Kundcase: Strukton

Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och bygger, driver och underhåller järnvägssystem, bland annat Svealandsbanan och Stockholms tunnelbana. Flertalet av företagets 850 medarbetare arbetar i fält och för dem är det av högsta vikt att företagets IT-system alltid är tillgängligt.

Vi får arbetsorder och service-order digitalt och vårt affärssystem håller ihop allting. Våra medarbetare plockar ut information ur systemet och de behöver ständigt nå varandra under arbetets gång. IT-systemet får inte gå ned, säger Ludvig Röder, IT-chef på Strukton Rail.

Därför samarbetar företaget sedan två år tillbaka med Conapto. Strukton köper online backup för affärskritiska system, kritiska databaser och kritiska funktioner som de behöver säkra för verksamheten, i alla lägen.

Strukton Rail har också valt att utöka samarbetet och flytta sin IT-utrustning till Conaptos anläggningar. Beslutet kom naturligt när företaget skulle byta ort för huvudkontoret från Nacka till Västberga i Stockholm.

”Vi bestämde oss för att inte bygga en egen datorhall eftersom kostnaden att bygga, underhålla och hålla rätt säkerhetsnivå är för hög” säger Ludvig Röder.

Istället letade Strukton Rail efter en infrastrukturpartner och valet föll naturligt på Conapto som företaget samarbetade med sedan tidigare och som har en certifierad infrastruktur med rätt säkerhet.

”Med Conapto vid vår sida kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och kärnan i vår IT-verksamhet. Conapto tar hand om tillgängligheten och den fysiska driftsäkerheten kring våra system och vi tar hand om vår affär” säger Ludvig Röder.

Det har fungerat utmärkt och det har varit lätt att få tag i Conaptos medarbetare när vi har behövt det” avslutar Ludvig Röder.

Back To Top