Skip to content
Nyheter
Conapto minskar koldioxidutsläpp genom återvinning

Sverige är konsekvent högt rankat på internationella hållbarhetslistor över olika sektorer såsom miljö, näringsliv, samhällsstyrning och turism. Dessutom toppar Sverige listorna när det gäller effektiv samhällsstyrning, attraktiv miljö och avancerad ekonomi. Landet är även ledande när det gäller verktygen för att främja långsiktigt välstånd och tillväxt (Global Sustainable Competitiveness Index)

Sedan 2020 har Conapto samarbetat med Moreco/Stena Recycling, specialister på säker radering av data, återbruk och återvinning av utsliten IT-utrustning. De erbjuder en optimerad livscykelhanteringslösning för IT-infrastruktur, som stödjer en cirkulär ekonomimodell. Dessa lösningar omfattar olika säkerhetstjänster inklusive dataradering, förstörelse, återanvändning och återvinning.

Idag tillverkas och konsumeras fler elektroniska produkter än någonsin, och det är viktigt att inte slänga denna hårdvara utan att återvinna den. Elektronikavfall är den snabbast växande avfallsströmmen globalt1. För att minska klimatpåverkan sker framsteg genom ökade krav på att minska IT-avfall, nya lagkrav på miljörapportering såsom EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)2 och företags ambitiösa miljömål. Hållbarhetscertifiering och miljömärkning av IT-produkter sätter ytterligare fokus på miljön.

Genom partnerskapet med Moreco/Stena Recycling sedan 2020, har Conapto och dess kunder tillsammans kunnat minska CO2-utsläppen avsevärt. Genom att återvinna och återbruka hårdvara uppgår den totala CO2-besparingen till fantastiska 365 727,37 ton CO2e.

Hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder. Vi är glada över att ha ett så bra samarbete med Moreco/Stena Recycling, så att vi kan uppnå en stor CO2-besparing genom våra säkerhetsdestruktioner, säger Conaptos Sustainability Project Manager, Christoffer Linder.

Detta samarbete understryker Conaptos åtagande för hållbarhet och dess proaktiva insatser för att minska sitt koldioxidavtryck, givetvis i samarbete med sina kunder och andra intressenter.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top