skip to Main Content
Nyheter
Conapto lanserar nytt datacenter helt i skyddsklass 3

IT-säkerhet ligger sedan länge högt upp på agendan för företag inom både privat och offentlig sektor med investeringar i allt ifrån brandväggslösningar till intrångsskydd. Utöver att skydda digitala tillgångar både lokalt och på internet ställs nu även allt oftare höga krav på det fysiska skalskyddet i datacenter.

Under 2018 såg vi ny och skärpt lagstiftning kring datahantering genom både GDPR, NIS-direktivet, ny Säkerhetsskyddslag samt rekommendationer från myndigheter som MSB och eSam som gör att allt fler företag ställer krav på ett skalskydd i Skyddsklass 3. Skyddsklass 3 innebär i korthet ett förstärkt skalskydd som gör det mycket svårt för någon obehörig att fysiskt ta sig in i själva datacentret. Det handlar om förstärkta konstruktioner i väggar och tak samt mer avancerade lösningar för kameraövervakning och inpassering.

Conapto har anlitat Coromatic för att designa och bygga ett nytt datacenter, helt enligt samtliga föreskrifter för Skyddsklass 3. Hallen byggs som en utökning av Conaptos befintliga anläggning Stockholm Nord i Sollentuna och anläggningen beräknas stå klar under mars 2020.

Det här ligger helt i linje med vår ambition att ständigt lyssna in våra kunders och marknadens efterfrågan för att snabbt kunna anpassa och utveckla vårt erbjudande. Vi ser en tydlig trend hos våra kunder där krav på utökat skalskydd ligger väldigt högt på agendan för många. Det är därför otroligt glädjande att vi nu satt igång bygget av en hall som helt byggs enligt MSBs samtliga rekommendationer för Skyddsklass 3. För våra kunder innebär satsningen att man från och med januari 2020 kommer kunna flytta in i en hall där all utrustning omfattas av Skyddsklass 3, utan att behöva göra egna göra investeringar för ytterligare skalskydd”, säger Ann Wingård, COO på Conapto.

Att kunna erbjuda en hel hall i Skyddsklass 3 innebär en både enklare och mer kostnadseffektiv lösning för Conaptos kunder genom att som kund slippa göra dyra investeringar – i kombination med det faktum att Conapto är ett svenskt företag utan ägarintressen från utlandet med moderna affärsvillkor och utan långa bindningstider – erbjuds nu helt nya möjligheter för företag och organisationer med höga krav på skyddsnivå att placera sin utrustning hos företaget.

“Ett ökat fokus på både den fysiska säkerheten och cybersäkerhet, i kombination med att outsourca sitt eget datacenter till specialister inom IT-drift och molntjänster, är två tydliga trender som vi ser på marknaden. Conapto är väl positionerat inom båda områdena och vi är glada att stödja dem i deras fortsatta expansion,” säger Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic.

Utöver att vara kompatibel med Skyddsklass 3 kommer anläggningen även designas med redundant strömmatning (2N), UPS och kyla, och kommer vara anpassad för service under drift, precis som Conaptos övriga anläggningar.

För mer information, kontaka:
Ann Wingård, Chief Operating Officer på Conapto, tfn 0720-78 99 22
Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic, tfn 070-257 71 72

Undrar du hur bygget har gått till? Här kan du se projektet från start till slut på 90 sekunder:

Vill du lära dig mer om lagar, krav och rekommendationer kring hur och var du bör lagra din data? Ladda ned vår guide Data i molnet eller på marken helt kostnadsfritt här.

Psst! Vill du själv besöka vår nya datahall? Välkommen att boka en site tour på en dag som passar dig

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top