Skip to content
Nyheter
Conapto 5 år
tryck på bilden för att se den större

Tiden går fort när man har roligt! Conapto firar redan sitt 5-årsjubileum, och med det vill vi blicka tillbaka på de betydande milstolparna vi har uppnått under dessa fem år. Här nedan har vi sammanfattat några av de mest minnesvärda höjdpunkterna från företagets historia, och vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit hittills. Det är viktigt att framhålla att inga av dessa framgångar hade varit möjliga utan vårt fantastiska teams engagemang och det stöd vi har fått från våra uppskattade kunder och samarbetspartners. 

– Håkan Björklund, VD Conapto

2018

Conapto lanserades 1 oktober 2018 med en tydlig vision om att erbjuda säkra, miljövänliga och kostnadseffektiva serverhallar för den fysiska hårdvaran, samt tillgång till uppkoppling mot molntjänster. Nu när Conapto firar sitt 5-årsjubileum vill vi uppmärksamma viktiga milstolpar som har skett under dessa 5 år.

I november 2018 infördes flexibla avtal, som genom en öppen och flexibel modell utan bindningstid, gav kunderna mer frihet och anpassningsmöjligheter.

2019

Under september 2019 lanserades Conapto CloudConnect, som en säker lösning som möjliggör privata anslutningar till publika molntjänster. Tjänsten CloudConnect utvidgade Conaptos erbjudanden ytterligare och har blivit den perfekta plattformen för kommunikation upp i molnet.

2020

Under mars 2020 investerades det i utökning av kapacitet på Stockholm 3 Nord, genom öppnandet av ett nytt datarum med säkerhetsklass 3.

I maj togs ett investeringsbeslut om att stärka säkerheten med uppgraderingar som inkluderade 4 meter höga staket och ett omfattande övervakningssystem.

Under december genomfördes den första Sale-leaseback-affären med ICA, en viktig affärshändelse i Conaptos historia.

2021

I april togs ett strategiskt beslut om att ansluta till fjärrvärmenätet för återvinning av värmen som kundernas IT-utrustning genererar i datacentret. Detta för att kunna bidra till en mer hållbar energianvändning och samhälle.

I juli tar Marguerite II över som ägare. Marguerite är en paneuropeisk infrastrukturfond som främst riktar sig till greenfield-investeringar i förnybara energikällor, energi, transport och digital infrastruktur i EU-länderna och föranslutningsländerna.

I november implementeras Vattenfalls lösning 24/7 matching solution, som möjliggör total energitransparens. Detta är ett stort steg framåt för Conapto i arbetat för att förverkliga målet om att bli Stockholms mest hållbara dataenteroperatör.

2022

I februari tas det strategiska beslutet om att investera i ett nytt datacenter med 20 MW kapacitet, nämligen Stockholm 4 Syd som byggs just nu.

I April stärks Conaptos närvaro i USA med etablerandet av ett försäljningskontor i Palo Alto, Kalifornien.

Under augusti öppnar två nya datarum på Stockholm 3 Nord, och kapaciteten utökas därmed med 2 MW.

2023

I mars genomförs en framgångsrik implementering av värmeåtervinning i Stockholm 2 Syd och Stockholm 3 Nord, vilket möjliggör en återanvändning av över 90% av energin.

I juli fortsätter Conapto sin tillväxtstrategi genom att ta ett investeringsbeslut om att investera i ett nytt datacenter med 20 MW kapacitet, i norra Stockholm.

How can we help you?

 

 

 

Back To Top