skip to Main Content
News
We want to take care of your old and less sustainable data centers

Datacenterbranschen befinner sig i en ständigt tillväxt över hela världen. Många nya anläggningar byggs för att klara befintliga och framtida krav, en del med fokus på hållbarhet och grön teknik. Samtidigt är äldre och mindre hållbara datacenter fortfarande i drift och bidrar inte till de övergripande målen att minska branschens miljöavtryck. I takt med att branschen växer används mer och mer kraft för att hantera den ökande mängden av data, men lika viktigt som det är att bygga nya och hållbara datacenter är det att ta hand om de äldre mindre hållbara.

Detta är ett sådant exempel, vi på Conapto fick i uppdrag av vår kund att avetablera en mindre hållbar anläggning och återlämna lokalen till fastighetsägaren i sitt ursprungliga skick för att det ska kunna komma till användning för annat. Samtidigt var det viktigt för oss på Conapto att kunna återbruka och återvinna in i det sista.

Tillsammans med kunden upprättades en avetableringsplan. Planen innehöll självaste återställningen av lokalen, demontering av infrastruktur och återvinning och återbruk utav allt material. Allt för att göra en så grön avetablering som möjligt. Sliten utrustning återvanns och byttes ut så långt det var möjligt för att bidra till en cirkulär ekonomi.

Peter Jonsson, DC-ingenjör på Conapto och ansvarig för projektet, uppdaterade oss om tillvägagångssättet.

”Flytten skedde i mindre delar under fem till sex tillfällen. Projektet påbörjades våren 2021 och skulle vara genomförd sista oktober 2021. Tillsammans med kunden satte vi upp en tidplan. Vilket gav oss två månaderna för avetablering och överlämnande till fastighetsägaren före årsskiftet. Det var ett tufft schema och det var inte enklare med Corona-restriktioner. Vi stängde av strömmen, kylanläggningen, stängde av reservkraften, UPS-system och deaktiverade själva driften utav datacentret. Demontering utav all infrastruktur så som el ställverk, batteribanker och reservkraft generator. Dieseltanken tömdes och rengjordes. Strax innan var dieselgeneratorn på 1500 kg frikopplad och demonterad. En del kunde återbrukas till exempel kunde generatorn säljas, den exporterades och såldes till en kund i Tjeckien. En annan kund köpte 13 serverrack. Allt metallställverk och kabelskrot kunde vi ta betalt för. Det som gick till återvinning var värt 75–150 kr kg för premium kopparskrot.”

För oss på Conapto var det viktigt att skapa ett incitament att källsortera korrekt för att öka värdet på återvinning och i sin tur bidra till en cirkulär ekonomi. Peter Jonsson är också miljöansvarig på alla datacenter inom Conapto. ”Jag ser värdet i allt material och försöker öka förståelsen bland den yngre generationen. Det är mycket slit och släng i denna bransch. Jag ser det som min uppgift att tjäna nästa generation och som ett mål att reducera påverkan på miljön.”

Genom att hjälpa kunden att flytta från ett eget datacenter till klimatneutral colocation har kunden kunnat sänka sitt PUE – Power Usage Effectiveness från 2,0 till 1,25, vilket innebär en årlig besparing bara på elkostnader med ca. 350 000 kr per år. Förutom minskad PUE, minskar kunden sitt CO2-avtryck med 450 ton per år, vilket hjälper dem att bana väg för en grönare verksamhet och nå sina miljömål.

Conapto tog 2009 det strategiska beslutet att gå mot ett grönare tillvägagångssätt och har sedan dess drivit sina datacenteranläggningar med 100 % förnybar vind- och vattenkraftskompenserad energi. Sedan 2021 använder Conapto Vattenfall 24/7 matchning av förbrukning som visar produktion timme för timme genom att använda SmartUtility byggt på Microsoft Azure IOT. Det i kombination med certifieringar som klimatneutralt företag och Fossil Free Data gör Conapto till en ledande leverantör av klimatsmart colocation.

How can we help you?

 

 

 

Back To Top