Skip to content
Nyheter
Sälj din serverhall och halvera kostnader för drift och el

Att äga en egen serverhall är oftast både dyrt, kräver långa investeringar och kan dessutom innebära en stor ansträngning på klimatet. Många gamla hallar slukar energi och byggdes under en tid när hållbarhetsfrågor var en låg prioritet. Vi på Conapto vill påskynda avvecklingen av miljöförstörande serverhallar genom lösningen sale-leaseback. En affärsmodell som både kan hjälpa företag med en grön omställning för sin IT – och även att spara miljoner i kostnadsreduceringar.

Lär dig mer: Registrera dig här för att delta eller ta emot en inspelning av vårt webinar om sale-leaseback för serverhallar

Allt fler rapporter indikerar att serverhallars redan stora påverkan på klimatet bara kommer att fortsätta att öka. Detta på grund av den stora mängden energi som hallarna förbrukar; energi som sällan kommer från förnybar el. Samtidigt som nya serverhallar byggs är många äldre motsvarigheter fortfarande i drift vilka ofta kan bli dyra när komponenter och infrastruktur måste bytas ut och driftavbrotten blir tätare.

Att äga en egen serverhall kan med andra ord bli en dyr historia – något Conapto tagit fasta på och skapat en affärsmodell för sale-leaseback. Modellen innebär att Conapto köper företagets serverhall och tar över driften av anläggningen. Företaget hyr sedan anläggningen som en colocationlösning så länge de vill fram till att de är redo att flytta över sin verksamhet in i ett av Conaptos moderna, kostnadseffektiva och miljövänliga datacenter. Detta ska göra det enklare att gå över till en mer hållbar drift samtidigt som man hyr serverhallen som en tjänst, förklarar Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto.

– Vi är först i Sverige med en paketerad modell för sale-leaseback av företags egenägda serverhall. Vi ger kunden möjlighet att sälja sin gamla serverhall till oss, för att sedan stegvis få hjälp att flytta sin drift till våra moderna, säkra och klimatneutrala datacenter där de enbart betalar för det de använder, förklarar han.

Kund sparade in 3 miljoner kronor i driftkostnad
Sale-leaseback erbjuder kunder möjligheten att friktionsfritt både flytta in i klimatneutrala datacenter och även få hjälp att avveckla sin gamla serverhall. Genom att flytta in i ett energieffektivt och klimatneutralt datacenter kan man i många fall halvera sin elkostnad. För en av Conaptos kunder innebar bytet ett minskat koldioxidutsläpp från 476 ton C02 till 0 ton C02 och 3 miljoner insparade kronor per år i driftkostnad.
– Det här kundcaset visar vilken positiv inverkan ett byte till en colocationlösning kan ha på kostnaderna för drift, underhåll och el, men också på företags klimatpåverkan. 476 ton koldioxid motsvarar 180 flygresor från Stockholm till Göteborg, per år (!) så med det perspektivet är det en fantastiskt lösning, säger Stefan Nilsson.

Läs vidare: Ladda ner vår guide om sale-leaseback där hela kundcaset finns inkluderat

Betalar för det man faktiskt använder
Genom att låta Conapto ta hand om hela projektet, inklusive själva flytten av utrustning, minimeras både arbetsinsats och kostnad för kunden. Vid avslutat projekt får kunden inte bara en miljövänlig drift av sin IT-miljö med flexibla avtal som kan skalas upp och ner efter behov, utan kunden drar även nytta av att stå placerad i ett datacenter som uppfyller stränga krav på fysisk säkerhet och skyddsklass 3.

– Lanseringen gör oss först i Sverige med en paketerad modell för sale-leaseback som ger kunden möjlighet att flytta kostnader från långa investeringar i CAPEX till en flexibel OPEX-modell, där man bara betalar för det man faktiskt använder. Vår ambition är att hela tiden leverera upplevt kundvärde och förenkla vardagen för våra kunder, samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för innovation och tillväxt, avslutar Stefan Nilsson.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria
webinar om sale-leaseback!

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top