Skip to content
Kundcase: Unit 4

Att flytta befintliga serverinstallationer för publika molntjänster till co-location kan vara en stressig upplevelse om inte allt sker koordinerat. Vid en viss tidpunkt infaller också ”the point of no return”, alltså när man inte kan ångra sig. Då gäller det att allt är genomtänkt och faktiskt faller på plats.

Unit4 (tidigare Agresso) är en av Nordens största spelare på marknaden för affärssystem. När mjukvarorna började användas på bred front inom statlig förvaltning i mitten av 90-talet, handlade det mestadels om just mjukvaror. Idag rör sig utvecklingen mot molntjänster (SaaS).

”Affärssystem är inte som vilken mjukvara som helst. De kräver en viss handpåläggning och måste hela tiden underhållas för att fungera så som det är tänkt. Versionshanterare, databashanterare och samspelet med systemprogramvaror måste hela tiden ses över. Molntjänster underlättar detta arbete enormt” säger Bengt Höjer, ansvarig för driftserviceenheten på Unit4.

Efter noggranna förstudier och jämförelser bestämde sig Unit4 för co-location från Conapto. Flytten genomfördes under en helg och den nya serverlösningen för SaaS-tjänster skulle ge betydande skalfördelar vid drift och erbjuder en högre kvalitet i leveransen till kunderna.

”En av de faktorer som vi bedömde som viktig innan vi bestämde oss för den här lösningen var att säkerheten och åtkomsten var på en adekvat och hög nivå. Vi bestämmer själva när vi vill åka till serverhallen, allt loggas och dokumenteras. Annars är det vanligt att det antingen är svårt att komma in, eller att säkerheten är lägre” förklarar Bengt Höjer.

Miljövänlighet är också viktigt för Unit4, som är ett av få tjänsteproducerande företag i Sverige som är miljöcertifierat enligt ISO14001. Conaptos serverhall i Sätra var den mest miljövänliga lösningen – med en avancerad återvinning av överskottsvärme sparades också stora summor i elkostnader.

Tommie Lindblom, teamledare på Unit4, var ansvarig projektledare för serverflytten:
Det var en mängd frågor i luften innan flytten och en hel del oro från vår sida – inget fick gå fel. Vi fick rådgivning på ett tidigt stadium från Conapto, som också agerade som bollplank under hela processen. Unit4 var ett av de första företagen på plats i den nya serverhallen i Sätra: fiber- och kabeldragning från nätleverantörerna skulle säkerställas och dimensioneringen av hallytan skulle matchas mot projektspecen. Trots att det var en stor mängd komponenter och det var första gången som vi genomförde den här typen av flytt, var vi egentligen aldrig tvungna att tänka om, allt gick enligt plan.

”Conapto själva var på plats för att säkerställa att allt fungerade friktions-fritt under flytthelgen. Alla som var med i projektet från Conapt var entusiastiska och coachade vår personal. Vi var sju personer involverade från Unit4, samt ett par deltagare från leverantörerna” förklarar Tommie Lindblom.

En så pass komplex operation som en serverflytt är svår att avbryta när den väl påbörjats.

”När man kommer till ”point of no return”, måste det finnas en alternativ plan färdig, det går inte att uppfinna den planen då” menar Bengt Höjer.

”Allt gick som på räls, men om något ändå skulle gått fel skulle vi bara blivit sena med flytten. Själva verksamheten skulle däremot inte blivit lidande – min bedömning är att startpunkten för kundernas inloggning på måndag morgon inte hade påverkats” säger Tommie Lindblom.

”Flytten började på fredag kväll när allt var planlagt, kl 21 på lördagen kunde jag konstatera att skillnaden bara var 5 minuter mellan plan och faktisk implementation, det var helt otroligt hur väl planeringen stämde med verkligheten” tillägger Bengt Höjer.

Conaptos roll vid Unit4s planering och serverflytt är en del i ett större paradigmskifte mot outsourcade tjänster.

När elströmmen togs i bruk fanns det ännu inga elverk. De som behövde elektricitet skaffade en egen generator, men det dröjde inte länge innan det kom centraliserade elverk. Nu ser vi samma utveckling också med serverhosting och mjukvaror. Det är många frågeställningar som måste besvaras på ett systematiskt och professionellt sätt: Är säkerheten löst? Kan många underleverantörer samverka? Är jag inlåst som kund? Kan jag hantera mina data själv?

Det här är viktiga frågor som man själv kanske inte ens kommer på att ställa om man inte arbetar med ämnet eller är van att upphandla den här typen av tjänster. En kund behöver inte vara expert på sitt system, bara expert på att använda det. Kunden kommer ändå aldrig bli expert på driften, och det är ju heller inte meningen. Fiberkablarna från nätleverantörerna går i separata trummor till serveranläggningen, vilket är en fördel vid exempelvis kabelbrott.

Det är tyvärr vanligt att om man har flera nätleverantörer (ISP:er) så går fibern i samma trumma till anläggningen och grävs av samtidigt vilket gör att man ändå drabbas av ett stillestånd.

”Det här är bara ett exempel på en detalj som är en självklarhet för en kunnig och erfaren partner som Conapto, det finns många andra detaljer som inte är lika uppenbara men som ändå kan drabba tillgängligheten negativt. Våra kunder i sin tur har en likande situation – de vet om möjligt ännu mindre om hur SaaS-arkitekturen fungerar än vi vet hur serverhallen fungerar. Däremot är de duktiga på att använda systemen, vilket ju också är tanken” avslutar Bengt Höjer.

Marknaden för affärssystem har påbörjat det stora klivet mot SaaS-tjänster och många aktörer (liksom kunder) verkar redan ha förstått fördelarna med molnbaserade tjänster. De aktörer som traditionellt tjänat pengar på att sälja licenser är tvungna att tänka om och finna nya affärsmodeller. En annan bransch som utsätts för en liknande omställning är medieindustrin.

Back To Top