Skip to content
Kundcase: ICA

ICA rustar för framtiden – riktar fokus mot kärnverksamheten och miljön

Redan för över 15 år sedan började den marknadsledande dagligvaruhandelsaktören ICA öka stödet för IT och digitalisering av verksamheten kom att bli en alltmer kritisk del av företaget. På den tiden fanns inte det utbud av colocation i Stockholm som det gör idag och man ansåg sig därför mer eller mindre tvungna att bygga nya egna serverhallar.

Idag ser marknaden för IT-infrastruktur annorlunda ut och i takt med ökad virtualisering, effektivisering och att vissa resurser kan konsumeras i molnet går det att konstatera att varken lönsamhet, skalbarhet och nyttjandegrad gynnas av att driva egna serverhallar — i synnerhet om hallarna börjar bli till åren och du som företag bedriver en helt annan kärnverksamhet än just att drifta datacenter.

”När vi byggde hallarna fanns det få alternativ att välja mellan och det var den mest uppenbara vägen framåt för oss som bolag. Idag har marknaden utvecklats en hel del och samtidigt har vi helt andra krav på stabilitet och hållbarhet kring vår IT. Faktum är att år 2021 finns nog egentligen få riktigt goda skäl till att driva egna serverhallar. Tittar man exempelvis på vår nyttjandegrad så inser man hur ineffektivt det kan vara att drifta egna hallar. Vi har legat på en nyttjandegrad på ca 60% under de senaste åren men betalar för 100% — och det kan knappast anses som en god investering,” säger Ola Andreasson, Head of Infrastructure på ICA.

När möjligheten finns att bli av med egna serverhallar på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt stod saken klar att mycket fanns att vinna på en sale-leaseback med Conapto. Inför affären har en grundlig genomgång av för- och nackdelar gjorts och samtidigt har en långsiktig plan lagts för hur ICA på bästa sätt skall kunna kombinera egen IT med tjänster och applikationer i molnet. Målet är att utveckla en verksamhetsnära IT, att frigöra tid och att skapa förutsättningar för än mer innovation och utveckling av befintliga och nya tjänster — både för kunder och för medarbetare. Samtidigt behöver man se till att även IT-miljön bidrar till att realisera ICAs tuffa hållbarhetsmål.

Idag har ICA sålt sina serverhallar till Conapto och hyr inledningsvis plats i dem som en colocationaffär för att framöver successivt flytta in sin infrastruktur i Conaptos moderna och klimatneutrala datacenter. När all utrustning från respektive serverhall är flyttad kommer Conapto ansvara för att avveckla de utdaterade hallarna på ett miljömedvetet sätt och sedan återlämna dem till fastighetsägaren för nya aktiviteter.

Så vad resulterar en sale-leaseback i faktiska siffror? I långsiktig run-rate, det vill säga, faktiska kostnader för att drifta egna hallar sparar ICA ca 50% per år. Men för ICA har en sale-leaseback med Conapto inte bara inneburit konkret nytta för plånboken utan även för klimatet — vilket möjliggör ett fokusskifte mot att fortsätta digitalisera sin kärnverksamhet och vara en förebild inom miljömedveten IT. För just gällande hållbarhet har man åstadkommit en minskning i koldioxidutsläpp på ca 116 tCO2* per år efter skiftet till klimatneutrala datacenter — vilket motsvarar utsläpp från 1084 flygresor från Stockholm – Göteborg.

”Just hållbarhetsfrågor har historiskt sett varit en svår nöt för oss på IT då det har varit en utmaning att kunna påvisa förbättringar i våra egna hallar. I och med den här förflyttningen kan vi nu på ett väldigt tydligt sätt visa vilka besparingar vi gör och vad vi kan bidra med till koncernens hållbarhetsmål. Det har varit en väldigt positiv och uppskattad del av projektet”, avslutar Ola Andreasson.

*Baserat på location based method enligt Green House Gas Protocol och en emissionsfaktor för produktionsmixen i Sverige med underlag från brittiska Department for Business, Energy & Industrial Strategy. Utsläpp från flygresor beräknas per passagerare.

Back To Top