skip to Main Content
Nyheter
Leverera bättre upplevelser med ett Edge Data Center

Molntjänstindustrin växer. Samtidigt finns inga tecken på att marknaden för colocation krymper – utan trenden verkar snarare vara tvärtom. I en rapport från Allied Market Research skattas att colocationindustrin kommer att uppgå till ett värde på 51,89 miljarder dollar år 2020 med en CAGR på 12,4%. Men var som faktiskt tenderar att ändras är hur företag använder colocation-lösningar som ett sätt att tillmötesgå ett ökat behov av distribuerade datanätverk, edge computing och databehandling med hög kapacitet. Och det här är edge datacenter-lösningar blir intressanta.

Gå direkt till E-bok: Leverera bättre upplevelser med ett Edge Data Center

IoT och införandet av 5G är båda drivande i den pågående decentraliseringen av molnet och det växande skiftet mot att allt mer nyttja en distribuerad edge-lösning. Som leverantör måste du kunna leverera tjänster i den hastighet och med den kvalité som slutanvändare förväntar sig, det finns helt enkelt ingen marginal för hög latens och intermittenta anslutningar. Med ett edge-datacenter kan företag vara där deras slutanvändare är. Och det här är också en marknad som växer; PwC US förutspår att den globala marknaden för edge-datacenter kommer att tredubblas under åren 2017 till 2024 och nå ett värde av 4 miljarder dollar.

Edge-datacenter gör det möjligt att låta databearbetning, lagring, kontroll och hantering av lokala applikationer ske mycket närmare användarna. Följaktligen minskar latensen avsevärt och applikationsresponsen optimeras, vilket i sin tur leder till en maximal produktivitet, effektivitet, användarupplevelse och naturligtvis: en viktig konkurrensfördel. Idag lanserar vi en ny e-bok om hur du kan använda ett edge-datacenter för att leverera bättre upplevelser för dina slutanvändare. Vår COO Stefan Nilsson kommenterar lanseringen:

”Edge-datacenter är en avgörande konkurrensfördel för digitala tjänsteleverantörer över hela världen idag. Att vara nära dina slutanvändare är nyckeln till att kunna leverera den hastighet och kvalié som i allt högre grad förväntas och med den här e-boken hoppas vi kunna sprida kunskap om hur det kommer sig — och vilka marknadstrender som vi ser påverkar behovet av avancerade datacenter distributioner.”

I e-boken täcker vi ämnen som Varför ett edge-datacenter?, Edge-datacenter use cases och egenskaper vid en edge data center colocationlösning. Ladda ner e-boken gratis här.

conapto-deliver-better-experiences-edge-data-center-feat
Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.