Skip to content
Nyheter
Conapto får ett NPS på höga +70

Conapto har fått resultatet från den senaste kundundersökning och kan visa ett högt Net Promoter Score (NPS) på +70. Denna prestation visar på Conaptos orubbliga engagemang för att leverera en kundupplevelse i världsklass, som är i linje med dess övergripande vision.

I jämförelse med branschens medelvärde sticker Conaptos NPS på +70 ut avsevärt. Medelvärdet på NPS för IT-tjänster inom B2B ligger på +40, medan den genomsnittliga NPS-siffran för teknik- och tjänstesektorn är 64. Conaptos prestation är ett bevis på dess engagemang för att överträffa kundernas förväntningar.

Företaget utmärkte sig också i Nöjd-Kund-Index (NKI), med imponerande 84,1. För att sätta detta i perspektiv kan man jämföra nöjdhetspoängen i de nordiska länderna, där Sveriges totala medianpoäng ligger på 66,7.

Att ha nöjda kunder är en stor del av Conaptos vision och engagerar hela företaget. Den oberoende kundundersökningen som utfördes av AQ-analys, fungerar som en avgörande kontrollpunkt, och validerar företagets inriktning med de senaste investeringarna i hållbarhet, säkerhet och utökningen av kapacitet.

Kontinuerlig mätning av kundnöjdhet är praxis för Conapto, eftersom studier visar att företag som aktivt undersöker kundnöjdhet tenderar att ha mer lojala och nöjda kunder. Net Promoter Score ger värdefulla insikter om kundlojalitet, där Conaptos +70 poäng indikerar en hög nivå av tendens för kundrekommendationer.

Håkan Björklund, VD på Conapto, betonar vikten av att leverera en exceptionell kundupplevelse och säger: ”Att leverera en kundupplevelse som möter eller överträffar kundernas förväntningar är oerhört viktigt för ett ömsesidigt fördelaktigt och långsiktigt partnerskap. Med vår vision och värderingar, samt en stark kultur av att ständigt förbättras, är vi fast beslutna att utveckla vårt kunderbjudande för att öka kundnöjdhet och lojalitet ytterligare. ”

Kundundersökningen genomfördes mellan augusti 2023 och september 2023 av AQ Analys. Kunder betygsatte Conapto inom flera viktiga områden, till exempel servicekvalitet, säkerhet, hållbarhet, kundservice, onboarding, lyhördhet och övergripande förståelse för kundernas verksamhet. Denna prestation stärker Conaptos position som ledare inom kundfokuserad colocation.

Källa: https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/
Källa: AQ Analys
Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top