skip to Main Content
Nyheter
Conapto expanderar och satsar än mer på säkerhet

Dubblar kapacitet, förstärkt fysisk säkerhet och storsatsning på Skyddsklass 3.

Under 2018-2019 såg vi ny och skärpt lagstiftning kring säker datahantering genom både GDPR, NIS-direktivet, ny Säkerhetsskyddslag samt rekommendationer från MSB. Detta i kombination med att IT-miljön blir mer och mer verksamhetskritisk gör att allt fler företag nu ställer högre krav på den fysiska säkerheten i och kring sitt datacenter. Det kan handla om skalskydd i Skyddsklass 3 och även nya krav på hur staket, rörelsedetektorer, kameraövervakning och inpasseringssystem skall skydda ett datacenter på ett modernt, effektivt och säkert sätt.

Conapto dubblar nu kapaciteten på sin anläggning Stockholm Nord i Sollentuna som när den står klar kommer ha en total kapacitet på 3400kvm, 900 rackplatser och en total effekt på 6 MW. Hela anläggningen är dessutom certifierat klimatneutral vilket innebär att den drivs till 100% kompenserad förnybar vindkraftsel och har värmeåtervinning för återbruk av överskottsenergin. Den nya delen beräknas stå klar under första halvåret av 2021.

”Hållbar, säker och närproducerad colocation är vår kärnaffär. Det i kombination med en modern affärsmodell med flexibla avtal och att vi är en svenskägd operatörsneutral leverantör med två sammankopplade datacenter i Stockholm gör oss faktiskt helt unika på marknaden. Expansionen och uppgraderingen till Skyddsklass 3 samt utökat perimeterskydd ligger helt i linje med vår ambition att ständigt lyssna in våra kunders och marknadens efterfrågan för att snabbt kunna anpassa och utveckla vårt erbjudande. Vi lanserade redan tidigare i våras en ny hall i befintlig anläggning – helt byggd i just skyddsklass 3 – och den är mer eller mindre slutsåld. En tydlig signal om att utökat skalskydd och stark hållbarhetsprofil ligger väldigt högt på agendan för många företag och organisationer”, säger Håkan Björklund, VD på Conapto.

Sedan tidigare är Conaptos anläggning Stockholm Syd i Sätra uppgraderad med förstärkt perimeterskydd och skalskydd i skyddsklass 3 vilket innebär att Conapto nu kan erbjuda två kompletta datacenter i Skyddsklass 3. Det innebär en både säkrare och mer kostnadseffektiv lösning då kunderna slipper göra dyra engångsinvesteringar i burar eller liknande. Det i kombination med det faktum att Conapto är ett svenskt företag utan ägarintressen från utlandet med moderna affärsvillkor utan långa bindningstider – ger ett helt unikt colocation-erbjudande för företag och organisationer som har höga krav på skyddsnivå, hållbarhet och flexibilitet.

– “Det här är vår största satsning hittills, byggnaden är redan på plats och nu börjar arbetet med att göra de 1700 kvm och 2 MW tillgänglig ström till inflyttningsklart datacenter. I och med att vi är tidigt ute finns också möjlighet för företag som vill göra en etablering i det nya datacentret att kunna vara med och påverka delar av design och utformning, vi vill vara nära våra kunder och ha ett partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende”, avslutar Håkan Björklund.

För mer information, kontaka:
Håkan Björklund, VD på Conapto, tfn 070-559 07 86
Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto, tfn 070-823 75 23

Visste du att...

många företag i skuggan av COVID-19 efterfrågar flexibla och skalbara lösningar för att skapa motståndskraft mot chockeffekter i ekonomin? Med rätt colocationlösning får du en flexibel och trygg leverans som kan anpassas efter dina behov. I Radars senaste rapport kan du läsa mer om varför företag just nu gör sig av med långa och komplexa avtal.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top