skip to Main Content
Nyheter
Conapto adderar 20MW datacenterkapacitet i Stockholm

Stockholm 4 oktober, 2022 – Conapto har, tillsammans med fastighetsbolaget Fastpartner, tecknat avtal om utveckling av en 10 000 kvm stor fastighet för datacenter i södra Stockholm. Fullt utbyggd kommer fastigheten kunna hantera ett datacenter på 8000 kvm och 20 MW ström.

Etapp 1, som påbörjas nu under tredje kvartalet 2022, kommer bli ett datacenter på 4000 kvm i två plan som kommer designas för att kunna hantera kundanpassade lösningar för redundans och densitet. Anläggningen som sådan kommer från start byggas enligt Conapto-standard med hög säkerhet, datorhallar i skyddsklass 3, 100% förnybar el samt värmeåtervinning till fjärrvärmenät.

”En milstolpe i Conaptos historia där vi fortsätter utveckla vårt erbjudande kring hållbar, säker och flexibel colocation i Stockholm. Med denna utbyggnad kan vi erbjuda en av de största datacentercampus på södra sidan med en total kapacitet om 24 MW och 10 000 kvm datacenteryta. Lägg till vårt fokus på 100% förnybar energi, återvinning av restvärme till fjärrvärmenätet samt hög säkerhet med skyddsklass 3 och vi har ett mycket attraktivt erbjudande för både svenska och internationella bolag som behöver datacenterkapacitet i Stockholm”, säger Håkan Björklund, VD på Conapto.

Tidplanen för etapp 1 är att kunna erbjuda kunder inflyttning med start 4 januari 2024. Arbetet med design, byggnation samt datorhallsbygge är redan påbörjat.

”Fastpartner ser verkligen fram emot att, tillsammans med Conapto, utveckla den här fastigheten till något väldigt speciellt. Det här är andra gången som vi investerar i ett datacenterprojekt och det som verkligen fick oss intresserade av just detta projekt är de miljömässiga aspekterna. Fastighetsbranschen har under många år jobbat med hållbarhetsfrågor men här kan vi konkret få vara med och tillföra något då vi med värmeåtervinning kommer kunna värma upp ca 8000 bostäder i området. Det i tillägg till att just datacenterbranschen är i starkt tillväxt gör det här till ett av våra mest spännande projekt”, säger Sven-Olof Johansson, VD och ägare på Fastpartner.

Anläggningen planeras att anslutas till Stockholm Exergi fjärrvärmenät för återvinning av värmen som kundernas IT-utrustning genererar i datacentret.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter att förbättra energieffektiviteten i Stockholm och värmeåtervinning är ett av de mest kraftfulla verktygen. Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Conapto planerar att utöka vårt samarbete kring värmeåtervinning så det även omfattar det nya datacentret Stockholm 4 Syd”, säger Peter Sivengård, Chef för Öppen Fjärrvärme och Stockholm Data Parks på Stockholm Exergi.

 Stockholm Exergis satsning på utökad värmeåtervinning har redan bidragit till att Stockholms sista koleldade panna kunde stängas ner 2020.

”En ökad digitalisering ger stadens invånare nya möjligheter samtidigt som värmen från datahallarna tas om hand och bidrar till ett mer hållbart energisystem. Man kan säga att elen används två gånger – först i servrarna, sen för uppvärmning. Vi kommer behöva fler sådana exempel i framtiden för att energin ska räcka till när allt fler delar i samhället elektrifieras”, avslutar Peter Sivengård.

Om Conapto:
Conapto erbjuder skalbar, säker och hållbar datacenter-colocation för den fysiska hårdvaran samt marknadsledande tillgång till kommunikation och anslutning till publika molntjänster som Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud. Conapto har två klimatneutrala datacenter och huvudkontor i Stockholm.

Om Fastpartner:
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, Göteborg och Malmö. På dessa orter förvaltar och utvecklar Fastpartner fastigheter i nära dialog hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler, och en långsiktig positiv och hållbar utveckling av stadsrummet. Fastpartner grundades 1987 och är sedan 1994 börsnoterat och idag listat på Nasdaq Nordic Large Cap. Läs mer på www.fastpartner.se

Om Stockholm Exergi:
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar företaget den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Stockholm Exergi värmer över 800 000 stockholmare och det 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som företaget skapar tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Stockholm Exergi ägs av Stockholms stad och Ankhiale och har över 700 medarbetare. Läs mer på www.stockholmexergi.se

För mer information, kontakta:
Stefan Nilsson, Försäljnings- och marknadschef Conapto,
tel +46 708 23 75 23

Christopher Johansson, vice VD Fastpartner,
tel +46 8 562 517 07

Stockholm Exergis presstjänst,
tel +46 20 30 20 40

How can we help you?

 

 

 

Back To Top