Skip to content
Nyheter
Med flexibla lösningar skapas motståndskraft mot chockeffekter i ekonomin

Användningen av teknik och IT spelar branschöverskridande en stor roll för produktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt beror möjligheten att kunna nyttja modern teknik på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt till stor del på tillgänglighet till datacenterkraft. Datacenterindustrin är därför en viktig industri för att främja utveckling och innovation hos företag i Sverige.

Radar Ecosystem Specialists släpper nu en omfattande rapport om datacenterindustrin i Sverige med både djupdykande analyser, trender och framtidsspaningar. Vi på Conapto välkomnar rapporten och hoppas att den ska accentuera betydelsen av en modern och hållbar datacenterindustri för en framtidskompatibel IT-drift.

Den här rapporten belyser en ibland förbisedd men väldigt viktig bransch. En skalbar, modern och klimatsmart datacenterindustri är en förutsättning för en hållbar och innovativ IT-drift i ett längre perspektiv. Rapporten tydliggör både vad som efterfrågas på marknaden idag — men också vilka behov vi behöver kunna tillmötesgå i framtiden.” säger Ann Wingård, COO på Conapto och styrelseledamot för Swedish Datacenter Industry Associations.

Läs mer: Conapto blir Sveriges första klimatneutrala colocationleverantör

Innovation, kostnadseffektivitet och flexibilitet är några av de faktorer som ligger högt på agendan för tillfrågade företag i rapporten. Även hållbarhet är en central faktor inom hela branschen, men där få leverantörer ännu kan leverera riktigt klimatvänliga tjänster. Rapporten inkluderar även reflektioner kring hur de nya förutsättningar som 2020 inneburit — med ett utbrett hemarbete och en ökad användning av digitala tjänster — kommer påverka oss även efter att pandemin är över.

Rapporten passar dig som driver ett eget datacenter, använder en colocationleverantör, nyttjar publika molntjänster — eller en blandning av samtliga. Rapporten finns för kostnadsfri nedladdning i sin helhet här hos oss på Conapto.

LADDA NER RAPPORTEN

Visste du att...

många företag i skuggan av COVID-19 efterfrågar flexibla och skalbara lösningar för att skapa motståndskraft mot chockeffekter i ekonomin? Med rätt colocationlösning får du en flexibel och trygg leverans som kan anpassas efter dina behov. I Radars senaste rapport kan du läsa mer om varför företag just nu gör sig av med långa och komplexa avtal.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top