skip to Main Content
Nyheter
Stockholm Nord utbyggnad går enligt plan
Staff_21

Sedan i höstas pågår utbyggnad av vår anläggning Stockholm Nord i Sollentuna. Vi passade på att kolla med vår site manager Jens-Peter Johansson hur det går.

Hej JP, det har varit hektiska månader på siten, hur går det för oss?
Det går alldeles utmärkt, planen var att utöka med ytterligare 2 MW och ca 400 rackplatser och allt flyter på och som det ser ut nu så kommer vi bli klara för kunder att flytta in i juli detta år, helt enligt plan.

Man hör ganska mycket alarmerande signaler om att Corona-pandemin gjort att det är långa leveranstider på teknisk utrustning?
Ja, det är en parameter vi hela tiden tittar på men tillsammans med vår entreprenör så har vi hittills lyckats planera på ett sätt som gjort att vi kan hålla tidsplanen.

Så var är ni just nu i processen?
Ställverk och transformatorer är redan på plats, vi har satt våra nya chillers på plats och de två hallarna håller på att färdigställas med upphöjda golv, elcentraler, kylaggregat och skalskydd i skyddsklass 3. Nästa stora del i projektet är när våra nya reservgeneratorer kommer på plats, det är rejäla maskiner som väger en bit över 50 ton styck.

Något annat spännande som du kan berätta?
Ja, vi installerar värmeåtervinning. Det innebär att vi kommer kunna återbruka den överskottsvärme som IT-utrustningen i hallarna genererar och skjuta tillbaka den som fjärrvärme till Sollentuna Energi & Miljös fjärrvärmenät. Hållbarhetsaspekterna av att driva datacenter som konsumerar stora mängder energi är väldigt viktiga. Vi jobbar aktivt med detta, kör våra anläggningar på 100% förnybar el via Vattenfall 24/7 matchning, erbjuder återvinning och återbruk av elektronik, jobbar aktivt med vår energieffektivitet (PUE), är ISO 14001 certifierade samt certifierat klimatneutrala. Värmeåtervinning blir ytterligare en del som adderar till vårt redan gedigna hållbarhetsarbete.

Sist men inte minst, vad önskar du dig mest just nu?
Att vi fortsätter enligt plan och kan öppna portarna för nya kunder under sommaren, det vore fantastiskt!

THERE IS MORE TO LEARN ABOUT COLOCATION...

...and our product sheet for Conapto colocation is available for download.

How can we help you?

 

 

 

Back To Top