skip to Main Content
Nyheter
DCDTalks Greening New Capacity

DCDTalks Greening New Capacity med Stefan Nilsson från Conapto

Under DCDs event i Silicon Valley intog Conaptos Chief Commercial Officer, Stefan Nilsson, scenen för att belysa företagets olika sätt att skapa ny kapacitet med hållbarhet som kärna. Under en dynamisk halvtimmesdiskussion förklarade Stefan de åtgärder Conapto har vidtagit för att integrera miljöansvar i alla aspekter av Conaptos verksamhet.

24/7 matching för förnybar energi

Conaptos engagemang för hållbarhet börjar med användningen av Vattenfalls 24/7 matching solution för att driva Conaptos datacenters. Denna implementering hjälper inte bara Conapto att vara transparent med användandet av energiform, utan säkerställer också en pålitlig och fossilfri energiförsörjning för kunder.

Återanvändning av överskottsvärme 

En av Conaptos innovativa metoder för att minska miljöpåverkan är återanvändning av överskottsvärme.  Den överskottsvärme som genereras av kundernas IT-utrustning i datacentret utnyttjas för att gynna närliggande samhällen. Genom att ansluta sig till fjärrvärmenätet möjliggörs en återanvändning av över 90% av energin, vilket bidrar till en mer hållbar energianvändning och samhälle.

Hållbarhetsregler

När globala hållbarhetsregler diskuteras måste man titta på deras potentiella påverkan på företag med IT-arbetsbelastningar i hela Europa. På Conapto tycker vi det är viktigt att ligga steget före regelförändringar för att driva hållbarhetsinnovation. Conapto positionerar sig som en ledare i detta avseende, anpassar sig proaktivt till framtida regleringar och sätter nya branschstandarder.

Om du missade Stefan Nilssons intressanta diskussion om Conaptos åtagande att göra colocation mer miljövänlig samt vill få värdefulla insikter om framtidens hållbara IT-infrastruktur, kan du titta på den inspelade videon ovan.

Följ med oss på vår resa mot en grönare och mer miljöansvarig framtid för colocation.

How can we help you?

 

 

 

Back To Top