skip to Main Content
Nyheter
Aktuell information angående Covid-19

UPPDATERAD 2020-04-20
I takt med att COVID-19 eller coronaviruset får en allt större spridning samt att både EU, WHO och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat högsta krisberedskap har vi sedan 27 februari aktiverat vår egen krisledning samt vidtagit följande åtgärder.

– Håller dialog med våra leverantörer för att se till att vi tillsammans har beredskap för en eventuell brist på kritiska komponenter och reservdelar.
– Gör extra inköp av tillbehör och förbrukningsmaterial som ingår i vår normala kundleverans.
– Upprättar krishanteringsplan för vår nyckelpersonal inom operations för att säkerställa kontinuerlig drift och underhåll av kritisk infrastruktur.
– Upprättar krishanteringsplan med våra servicepartners för att säkerställa kontinuerlig drift och underhåll av kritisk infrastruktur.
– Tydliga instruktioner till alla anställda att arbeta hemma i de fall detta är möjligt.
– Alla externa möten ersätts så långt det är möjligt med digitala alternativ för att minimera eventuell smittspridning.
– Vi har separerat vårat team av Data Center Engineers per site för att minimera risk och smittspridning.
– Besöksförbud på våra siter för personer som vistats i, eller passerat något av de utpekade riskområden, eller varit i kontakt med någon som gjort det under de senaste 14 dagarna.
– Utrustar både kontor och datacenter med handsprit och munskydd.
– Aktiverar krisledningsfunktion.
– Genomför krisövning på scenarios som kan inträffa vid ett större utbrott eller pandemi.

”Att leverera trygghet, tillgänglighet och upptid på våra datacenter är ju en del av vår huvudleverans till våra kunder. Och som ISO-certifierad leverantör ligger detta helt i linje med våra normala rutiner vid denna typ av händelser och något som vi skall ha beredskap för. Nu vill vi poängtera att i dagsläget råder det absolut ingen som helst panik eller kris utan detta är endast ett sätt för oss att vara förberedda och ha en plan om situationen skulle förvärras. Vår verksamhet och vår leverans fungerar till 100% och detta skall endast ses som förberedelser och beredskapshöjande så att våra kunder skall känna sig trygga med att vi har koll på läget,” säger Ann Wingård, COO på Conapto

Vill man följa EU:s nyheter om coronaviruset:
For daily update on the situation in the EU/EEA and UK The European Commission’s webpage on coronavirus
Vill man följa WHO:s nyheter om coronaviruset:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Nyheter från Regeringskansliet:
https://www.regeringen.se/

Läs mer om hur vi garanterar 100% tillgänglighet och upptid för våra kunder i den här guiden

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top